Podesty masztowe - urządzenia wyposażone w maszt umożliwiający przesuwanie platformy roboczej w pionieCurso sobre plataformas móviles masztowe jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Szkolenie jest zakończone egzaminem przed komisją UDT, a zajęcia teoretyczne i praktyczne są nakierowane na jak najlepsze przygotowanie uczestników do tego egzaminu. Kursy organizujemy w Warszawie i w innych miastach, gdzie znajdują się oddziały Ośrodka. W tych lokalizacjach dysponujemy własnymi urządzeniami do zajęć praktycznych. Na życzenie organizujemy także kursy operatora podestów ruchomych dla firm.

Podest ruchomy masztowy: budowa, zastosowanie

Podesty masztowe są jednym rodzajów urządzeń transportu bliskiego, które – zgodnie z przepisami UDT – są objęte dozorem technicznym. Obowiązująca do 1.06.2020 kategoryzacja zaliczała je do urządzeń kategorii II P. Obecnie obowiązuje następujący podział, uwzględniający podesty ruchome masztowe:

  • Plataformas móviles fijas
  • Podesty ruchome przejezdne
  • Podesty na pojazdach kolejowych
  • Podesty ruchome wiszące – uprawnia do obsługi podestów wiszących i stacjonarnych
  • Podesty ruchome masztowe – uprawnia do obsługi podestów masztowych i stacjonarnych

Charakterystyczna dla podestów masztowych jest platforma montowana na maszcie przymocowanym do podwozia. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w bezpieczny, stabilny sposób przemieszczać platformę w pionie. Urządzenia te są jednocześnie lekkie i łatwe w transporcie. Mogą być wykorzystywane na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach, dlatego znajdują zastosowanie w pracach porządkowych, remontowych, przy montażu instalacji, malowaniu fasad budynków i wiele innych.

Kurs operatora podestów ruchomych stacjonarnych: informacje

Zakres kursu

Zajęcia odbywają się częściowo w formie wykładów, a częściowo – ćwiczeń praktycznych na placu manewrowym. Liczba godzin jest różna dla poszczególnych grup. Organizujemy szkolenia od podstaw, trwające około 35 godzin, a także szkolenia uzupełniające dla osób, które miały już do czynienia z urządzeniami danego typu.

Program zajęć jest zgodny z wymogami egzaminacyjnymi UDT. Szkolenia teoretyczne obejmują takie zagadnienia, jak budowa poszczególnych elementów podestów, przepisy dozoru technicznego, badania i próby. W części praktycznej uczestnicy mają okazję przećwiczyć przygotowywanie urządzeń do pracy, obsługę w czasie wykonywania zadań, postępowanie w przypadku awarii.

Quién puede participar en la formación

Na szkolenia zapraszamy osoby o różnym stopniu zaawansowania w dziedzinie obsługi podestów. O uprawnienia na podesty ruchome masztowe mogą ubiegać się kandydaci spełniający minimalne wymagania, tj.:

  • Mający co najmniej 18 lat
  • Posiadający co najmniej podstawowe wykształcenie
  • Legitymujący się odpowiednim stanem zdrowia, bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

Gdzie i kiedy odbywa się kurs

Informacje na temat terminów i miejsca zajęć można znaleźć w harmonogramie na naszej stronie internetowej. Częstotliwość kursów jest zależna od zainteresowania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego – po wstępnym wywiadzie możemy zaproponować udział w kursie z odpowiednią grupą w danym terminie.

Kurs UDT zakończony egzaminem możemy zorganizować także dla pracowników firmy. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie u klienta lub w innej wybranej przez niego lokalizacji.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat szkolenia na podesty ruchome (cena, sposób rejestracji, przebieg zajęć itp.), mogą się Państwo skontaktować z pracownikami Ośrodka lub zapoznać się z informacjami na stronie z często zadawanymi pytaniami. Można tam znaleźć również informacje na temat innych kursów organizowanych przez Ośrodek (kurs na zwyżki, na podesty ruchome samojezdne, podesty ruchome przejezdne wolnobieżne i inne).

Egzamin UDT – uprawnienia po kursie

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym kursanci mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego, który zdaje się przed komisją UDT (Warszawa lub inny oddział, zależnie od miejsca szkolenia). Egzamin jest przeprowadzany w formie testu, a następnie sprawdza się umiejętność praktycznej obsługi urządzenia. Pozytywny wynik oznacza przyznanie uprawnień (zaświadczenia kwalifikacyjnego), które są niezbędne podczas ubiegania się o pracę na stanowisku operatora. Autorizaciones UDT w przypadku podestów masztowych są wydawane na 10 lat.

Podest masztowy to rodzaj podestu ruchomego z masztem, na którym umieszczony jest kosz operatora