Konserwatorzy UDT przeprowadzają przeglądy przed dopuszczeniem urządzeń do użytkowaniaPodjęcie pracy w zawodzie konserwatora urządzeń transportu bliskiego wiąże się z koniecznością podejścia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i zdobycia uprawnień. Naszym kursantom dajemy możliwość przygotowania do uzyskania potrzebnych kwalifikacji, prowadząc kursy konserwacji UDT w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminów przeprowadzanych w naszym ośrodku.

Konserwacja urządzeń UDT – informacje o kursie

Standardowy kurs konserwatora urządzeń UDT trwa 96 godzin. W przypadku osób, które mają doświadczenie w pracy konserwatora lub w pracy z danym typem urządzeń, czas ten może zostać skrócony – jest to ustalane indywidualnie.

Podczas zajęć teoretycznych poruszane są między innymi zagadnienia dotyczące:

 • Budowy i rodzajów wybranych rodzajów urządzeń transportu bliskiego
 • Przepisów i regulacji związanych z danym rodzajem urządzeń
 • Obowiązków konserwatora w związku z przeprowadzanymi naprawami i przeglądami
 • Zasad BHP
 • Czytania instrukcji i prowadzenia dokumentacji
 • Części mechanicznej, elektrycznej oraz hydraulicznej

Po zakończeniu części teoretycznej odbywa się część praktyczna, podczas której uczymy naszych kursantów usuwania najczęściej występujących usterek, przeprowadzania przeglądów i innych umiejętności wymaganych na egzaminie państwowym.

Zakres poruszanych zagadnień jest zgodny z wymogami egzaminacyjnymi UDT. Program szkolenia “Konserwator urządzeń UDT” został opracowany tak, by odpowiadać na potrzeby także osób początkujących, które chcą zdobyć podstawy potrzebne w zawodzie konserwatora.

Po ukończeniu teoretycznej i praktycznej części kursu uczestnicy mogą podejść do egzaminu państwowego przed komisją UDT. Jeśli egzamin zostanie zaliczony z wynikiem pozytywnym, kandydat na konserwatora otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia go do wykonywania zawodu przez kolejne 5 lat.

Uczestnicy kursów UDT w naszym ośrodku mogą zdobyć uprawnienia do konserwacji następujących urządzeń:

 • Podestów ruchomych: podnośników koszowych, nożycowych, podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych, podestów na pojazdach kolejowych
 • Suwnic
 • Wciągników i wciągarek
 • Urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych
 • Różnych rodzajów żurawi: wieżowych, samojezdnych, HDS, stacjonarnych, kolejowych i innych.

Konserwator urządzeń transportu bliskiego zajmuje się między innymi prowadzeniem dokumentacji dla urządzeniaKonserwacja urządzeń UDT – jak zapisać się na szkolenie?

Zapisy przyjmujemy przez stronę https://platformaedukacji.pl/sklep/. Znajdują się tam aktualne terminy kursów i ich lokalizacja. Aby zapisać się na wybrane szkolenie z zakresu konserwacji UDT, należy dodać je do koszyka i dokonać płatności.

W przypadku chęci realizacji szkolenia dla większej liczby osób (na przykład pracowników danej firmy), prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym biurem.

Aby wziąć udział w kursie: Konserwator urządzeń UDT, należy spełniać minimalne wymagania, tzn.: mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie, a także przedstawić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku.