podest ruchomy wiszący podczas pracy

O kursie z ERGON 

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON od lat specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń m.in. na podesty ruchome wiszące. Oferujemy szkolenia na zarówno na konserwatora, jak i operatora UDT tych maszyn. Nasze kursy realizowane są przez wykwalifikowany personel z długoletnim doświadczeniem.  

Objetivo de la formación  

Celem naszego kursu jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej z zakresu konserwacji podestów ruchomych wiszących, a także przygotowanie do egzaminu i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm. Dz. U. Nr 50 poz 426). 

Opis i program szkolenia  

Szkolenie UDT na podesty ruchome wiszące na uprawniania do konserwacji składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po zakończonym szkoleniu, należy przystąpić do zdania egzaminu państwowego. 

Egzamin w UDT

podesty ruchome wiszące podczas pracy

Egzamin składa się z 2 części, są to: 

 • egzamin pisemny – jest to test z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1040). 
 • egzamin praktyczny – podczas niego ocenie podlegają praktyczne umiejętności codziennej konserwacji technicznej, a także znajomość zasad prawidłowego sterowania urządzeniem na placu manewrowym. 

Podczas części praktycznej, egzaminator zobowiązany jest posiadać i stosować się do zasad ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji urządzenia, na którym prowadzony będzie egzamin.  

Zagadnienia poruszane podczas kursu 

Kursantom podczas zajęć teoretycznych przekazywane będą informacje na temat: 

 • rodzaje podestów wiszących,  
 • skuteczność urządzeń, 
 • budowa urządzenia i jego części,  
 • czynności przed, w czasie i po pracy, 
 • stateczność urządzeń,  
 • normas de salud y seguridad, 
 • zabezpieczenia linki mechanicznej, elektrycznej i hydraulicznej,  
 • przepisy dozoru technicznego,  
 • przeprowadzenia badań wytrzymałości i stabilności,  
 • przygotowanie urządzenia do pracy.  

Program kursu zatwierdzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego. 

¿Quién puede participar en el curso? 

Każda osoba może wziąć udział w kursie wystarczy się zapisać i spełniać poniższe warunki: 

 • tener al menos 18 años,  
 • mieć wykształcenie minimum podstawowe, 
 • posiadać dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych.  
podest ruchomy wiszący podczas eksploatacji

Precio del curso  

Cena kursu ustalana jest indywidualnie z klientem, aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu. 

Lugar de formación  

Szkolenie odbywa się w jednym z naszych ośrodków szkoleniowych rozmieszczonych na ternie całej Polski bądź w przypadku kursu dla grupy zorganizowanej – w siedzibie zleceniodawcy.  

Specyfika podestów ruchomych wiszących 

Podesty wiszące to rodzaj podestów ruchomych, w których platforma robocza, czyli tak zwany kosz jest zawieszony na specjalistycznych dźwigarach mocowanych do dachu budynku.   

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami z przyjemnością na nie odpowiemy.  

Preguntas y respuestas

Jakie dokumenty otrzymam po skończonym kursie?

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu UDT kursant otrzymuje legitymacje na podesty ruchome wiszące oraz zaświadczanie o przebytym kursie. Zaświadczenie wystawiane jest w języku angielskim, jak i polskim.  

Jak długo trwa kurs na uprawnienia na podesty ruchome wiszące?

Wszystko zależy od ilości kursantów w grupie, ale zwykle szkolenia trwają do kilku dni. 

Jak długo ważne są zdobyte uprawnienia?

Zdobyte uprawnienia ważne są przez okres 10 lat, po tym czasie należy je przedłużyć bez konieczności ponownego zdawania egzaminu.