Nasza firma z wieloletnim doświadczeniem zaprasza na kursy dla przyszłych operatorów ładowarek teleskopowych. Nasze szkolenia, tak samo jak późniejszy egzamin dzielą się na teorię i praktykę, podczas których poznasz niezbędną wiedzę potrzebną do pracy z tymi maszynami, a także nauczysz się obsługi podczas ćwiczeń na placu manewrowym.  

ładowarki teleskopowe wraz z opisem elementów

Cualificaciones de los operadores de manipuladores telescópicos 

Los manipuladores telescópicos son carretillas especializadas, por lo que también se requerirá una cualificación especial para manejarlos. Todo el proceso de certificación se divide en varias etapas: 

Kurs

Pierwszym krokiem do nabycia uprawnień jest zapisanie się na kurs dotyczący ładowarek teleskopowych. Dzięki zajęciom, uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną, jednak co najważniejsze – nabędzie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi urządzeń. 

Examen

Po kursie, Twoim kolejnym krokiem na drodze po uprawnienia będzie egzamin państwowy prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie i uprawnienia do pracy na stawisku operatora urządzenia, jakim jest ładowarka teleskopowa. 

Derechos

Uprawnienia na ładowarki teleskopowe są ważne przez 5 lat na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Jeżeli jesteś obcokrajowcem, istnieje możliwość wystawienia dokumentów w innych językach. 

Wymagania wobec kursantów

Aby uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku operatora urządzeń jakimi są ładowarki teleskopowe, należy spełniać trzy podstawowe wymogi: 

Mieć ukończony 18 rok życia. Posiadać wykształcenie minimum podstawowe.Nie mieć przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora sprzętu.

Program kursu

Podczas zajęć poruszane są takie tematy jak:

 • typy urządzeń i ich budowę, 
 • dozór techniczny, 
 • czynności operatora urządzenia przed, w trakcie i po zakończeniu zadania, 
 • podstawy ładunkoznawstwa, 
 • dodatkowy osprzęt urządzenia, 
 • budowa i eksploatacja butli gazowych, 
 • BHP na stanowisku pracy, 
 • zajęcia praktyczne. 

Warto zaznaczyć, że dużą zaletą szkoleń jest przede wszystkim zdobycie praktycznych umiejętności. Instruktorzy szczególną uwagę zwracają na zajęcia praktyczne, dzięki którym każdy uczestnik jest w stanie poznać specyfikę pracy z wykorzystaniem tego rodzaju urządzeń.   

Examen 

El examen consta de dos partes: 

 •  parte teórica – jest przeprowadzana w formie pisemnej w postaci testu, 
 •  część praktyczna - A su vez, esta fase del examen consiste en comprobar sus habilidades en el manejo de la máquina. De ahí la importancia de asistir a un curso que le ofrezca la oportunidad de conocer las particularidades del trabajo con manipuladores telescópicos. 
operator w trakcie pracy

Ładowarki teleskopowe – podstawowe informacje 

Ładowarki teleskopowe to wózki podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem klasyfikowane jako wózki widłowe specjalizowane.  

O rosnącej j popularności ładowarek teleskopowych decyduje fakt, że są to urządzenia uniwersalne. Parametry tych maszyn charakteryzują się wysoką wydajnością. W zależności od modelu, wartości tych parametrów mogą być różne. Jednak ogólnie mówiąc, udźwig ładowarek teleskopowych może osiągać nawet do 22 ton, a maksymalna wysokość podnoszenia to zazwyczaj około 30 m. Z kolejnych ważnych informacji odnośnie ładowarek teleskopowych warto podkreślić, że obecnie wymienia się jeden główny podział tych urządzeń: 

CARGADORES ROTATIVOS CARGADORES FRONTALES 
Equipadas con un cabezal giratorio adicional que permite que la cabina del operador gire 360 grados, cuentan con una gran altura máxima de elevación. z wysięgnikiem zamontowanym po prawej stronie maszyny oraz nieruchomą kabiną operatora, charakteryzuje je duży udźwig. 

Debido a la naturaleza polivalente de las manipuladoras telescópicas, éstas pueden subdividirse de otras maneras: 

Avería por diseño: podwozia: kołowe sztywno ramowe (ze stabilizatorami); kołowe przegubowe, nadwozia: nieobrotowe; obrotowe. Ten parametr oznacza, że nadwozie ma możliwość częściowego lub pełnego obrotu względem podwozia lub nie). 
Desglose por tipo de tren motriz: z hydrostatyczno-mechanicznym napędem zespołu jazdy, z hydrokinetyczno-mechanicznym napędem zespołu jazdy. 
División mediante desvío: kierowanie wszystkimi czterema kołami, kierowanie tylko przednimi kołami, kierowanie za pomocą tzw. „ruchu kraba” (umożliwia jazdę maszyną na ukos). 

Zastosowanie ładowarek teleskopowych 

Debido a su gran tamaño y a su capacidad multitarea, este tipo de carros se utiliza con mayor frecuencia en: 

 • construcción, 
 • La agricultura, 
 • Industria, 
 • la horticultura, 
 • en el trabajo comunitario. 

Maszyny sprawdzają się także podczas wymagających zadań związanych z transportem m.in.: ziemi i wszelkich materiałów sypkich, stalowych konstrukcji, elementów betonowych, drewna, kamieni. Często spotykane są na halach produkcyjnych oraz w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie wykorzystywane są do tradycyjnego rozładunku i załadunku palet. Ponadto, urządzenia te mają możliwość szybkiego i sprawnego dołączenia różnego rodzaju osprzętu. Dzięki takiej funkcji, ładowarki teleskopowe w prosty sposób mogą zyskać nowe zastosowania i pełnić wiele dodatkowych funkcji. Wśród osprzętu dostosowanego do ładowarek, największą popularnością cieszą się: 

galeria zdjęć z kursu na uprawnienia
 • plataformas de trabajo, 
 • horquilla de paletas, 
 • cubos de la cargadora, 
 • pinzas para balas, 
 • cortadoras de césped, 
 • barredoras, 
 • unidades de cultivo, 
 • sembradoras y otros implementos para las tareas agrícolas. 

Wielofunkcyjność oraz liczny osprzęt sprawia, że jeden pojazd ma możliwość bycia zarazem sprzętem do transportowania palet, przewożenia materiałów sypkich, bel siana, podnośnikiem ułatwiającym pracownikom wykonywanie zadań na dużych wysokościach, a nawet kosiarką w okresie letnim. Liczne zalety ładowarek teleskopowych wpływają na ich popularność. 

¿Cómo elegir una cargadora telescópica? 

Jest wiele aspektów, na które warto zwrócić uwagę podczas inwestycji, jaką jest zakup lub wypożyczenie ładowarki. Oprócz określenia zadań, do jakich urządzenie będzie przeznaczone, warto również skupić się na: 

 • marca de manipulador telescópico, 
 • garantía del vendedor, 
 • el kilometraje de la cargadora, en el caso de alquilar o comprar una máquina de segunda mano, 
 • ogólnym stanie technicznym ładowarki, 
 • pruebas UDT válidas. 

Jeśli interesuje Cię uzyskanie uprawnień UDT operatora lub konserwatora zapraszamy do kontaktu.