Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – jeden z liderów na rynku usług 

Od wielu lat prowadzimy kursy, dzięki którym nabędziesz Calificaciones de la TDT na nalewaki cystern i wiele innych. Profesjonalnie podchodzimy do tego, co robimy, dlatego masz pewność, że będziesz właściwie przygotowany/a. Posiadamy odpowiednio dostosowane zaplecze sprzętowo–dydaktyczne w zakresie organizowanych zajęć.   

Llenar un camión cisterna con gas inflamable

Plan i tematyka szkolenia  

 1. Repostaje de autobuses con GNC y GNL: 
 • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym, 
 • wymagania w zakresie BHP i PPOŻ, 
 • gazy stosowane do napędu silników, 
 • właściwości fizykochemiczne. 
 1. Gas natural licuado (GNL), gas natural comprimido (GNC): 
 • parametry pracy silnika napędzanego gazem ziemnym. Przystosowanie silników do zasilania gazem CNG, 
 • regulamin pracy stacji, 
 • stacje do napełniania pojazdów gazem CNG i LNG. Stacje stałe i ruchome – z czego się składają, oraz w jaki sposób dostarcza się gaz do stacji,  
 • kryteria bezpiecznej pracy stacji oraz zagrożenia występujące przy pracy na stacji, 
 • awaryjne sytuacje na stacji.  

3. Wypełnianie zbiorników ciśnieniowych: 

 • zagadnienia organizacyjno–programowe, 
 • podstawowe zagadnienia BHP, 
 • ogólne wiadomości o własnościach fizycznych i chemicznych gazów, 
 • informacje szczegółowe o gazach stosowanych w instalacjach gaśniczych oraz sprzęcie podręcznym, 
 • budowa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w pożarnictwie, 
 • oznakowanie zbiorników stałych i przenośnych, 
 • osprzęt współpracujący ze zbiornikami ciśnieniowymi, 
 • techniki napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – omówienie zasad napełniania,  
 • wykonywanie dozoru technicznego nad zbiornikami przenośnymi – instytucje dozoru technicznego i regulacje prawne. 

4. Napełnianie samochodów gazem LPG: 

 • przepisy PPOŻ i BHP, 
 • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym, 
 • właściwości chemiczne i fizyczne gazów, 
 • gazy stosowane do napędu pojazdów, 
 • budowa zbiorników,  
 • osprzęt współpracujący ze zbiornikami,  
 • oznakowanie zbiorników, 
 • warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem, 
 • napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne.  

Egzamin i uprawnienia TDT 

Egzamin TDT jest podzielony na część teoretyczną (opisową lub test) i praktyczną. Wyniki otrzymamy tego samego dnia. Pomożemy załatwić wszystkie formalności z tym związane. Uprawnienia ważne są przez 5 lub 10 lat zależnie od rodzaju urządzenia. 

Ważność kwalifikacji TDT na konserwację lub obsługę maszyn uzyskane przed 01.06.2019 

Zgodnie z prawem ważne są do 01.01.2024 r. Jeżeli chcemy przedłużyć uprawnienia, można to zrobić nie później niż do 3 miesięcy przed upływem tego terminu. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek na warunkach opisanych w rozporządzeniu z dnia 21 maja 2019 r. 

Ważność uprawnień wydanych po 01.06.2019 

W tym przypadku sprawa ma się inaczej, gdyż w zależności od urządzenia, kwalifikacje wydaje się na 5 lub nawet 10 lat (na legitymacji otrzymywanej po egzaminie kwalifikacyjnym TDT jest dokładna data).  Natomiast procedura przedłużenia uprawnień wygląda tak samo jak w poprzedniej sytuacji. 

Manejo práctico de las máquinas de llenado

Jakie kursy TDT oferujemy w Ośrodku ERGON? 

 1. Operar una estación de llenado de tanques: 
 • autobusów sprężonym gazem ziemnym CNG, 
 • pojazdów samochodowych gazem (LPG), 
 • ciśnieniowych gazem sprężonym i skroplonym. 
 1. Operator lub konserwator m.in.: 
 • podestów ruchomych, 
 • dźwignic pojazdów kolejowych, 
 • wózków jezdniowych podnośnikowych, 
 • suwnic.  

3. Urządzenia do manipulacji kontenerami – konserwator przed komisją UDT. 

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki. W tym kategorie do wyboru: 

 • przenośniki taśmowe podwieszone, 
 • wyciągi skipowe, 
 • pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych, 
 • zwałowarko–ładowarki i podajniki, 
 • wyładowarki okrętowe i wagonów, 
 • wywrotnice wagonów, 
 • ładowarki, w tym okrętowe, 
 • zwałowarki. 

4. Wciągarki i wciągniki – konserwator UDT lub TDT. 

W tym: 

 • ogólnego i specjalnego przeznaczenia. 

5. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – konserwator UDT lub TDT. 

6. Montacargas – konserwator UDT lub TDT. 

7. Wyciągi statków – konserwator UDT lub TDT. 

8. Żurawie samojezdne oraz przenośne tzw. HDS i przewoźne, żurawie stacjonarne – konserwator UDT lub TDT. 

 • Autoriza el mantenimiento de las grúas fijas y de los polipastos y cabrestantes de uso general. 

9. Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych – konserwator TDT. 

10. Żurawie pozostałe – konserwator TDT żurawi innego typu do wyboru kategorie: 

 • pokładowe, 
 • pływające, 
 • stoczniowe i portowe. 
Przeprowadzany dozór techniczny

 
Supervisión técnica del transporte – jest to instytucja prowadząca nadzór nad urządzeniami: 

 • w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, 
 • na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których jest nadzór techniczny instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich urządzenia związane bezpośrednio z żeglugą morską, w szczególności urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, zbiorniki (cysterny) i dźwignice, 
 • towarowych i osobowych kolei linowych oraz wyciągów narciarskich.