O szkoleniu w ERGON

kursanci w sali wykładowej podczas szkolenia

W ERGON wysoko cenimy sobie sprawne i efektowne przekazywanie wiedzy naszym kursantom. Opracowaliśmy własny program szkoleniowy, który pozwoli przyswoić przyszłym pracownikom zakładów pracy niezbędną wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. Każdy – czy to pracownik czy pracodawca – powinien zapewnić sobie bezpieczne miejsce pracy zgodnie z wymogami prawnymi i zdrowym rozsądkiem. Instruktorzy przekażą wiedzę o działaniach zapobiegawczych, wobec niebezpieczeństw w zakładzie pracy, jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak zachować się podczas zagrożenia pożarowego.  

Beneficjenci szkoleń BHP i PPOŻ? 

Nasz program szkoleniowy obejmuje organizację kursów dla grup zorganizowanych oraz szkolenia indywidualne. Przedsiębiorcy zobligowani są do zapoznania swoich pracowników z aktualnymi wymogami BHP i PPOŻ. Jeśli nie wywiążą się z tego zadania, może grozić im grzywna pieniężna, dlatego nie warto z nich rezygnować. Każda nowo zatrudniona osoba powinna zostać gruntownie przeszkolony pierwszego dnia pracy, natomiast stali pracownicy muszą regularnie odbywać ponowne szkolenia w celu ich aktualizacji. 

Zakres tematyczny – szkolenia BHP i PPOŻ 

Szkolenia obejmują obowiązkowy zakres tematów, do przedstawienia i zrealizowania. Są to wątki obejmujące zakres: 

gaśnica bezpieczeństwa na szkoleniu BHP
 • stwarzania warunków pracy bez ryzyka na danych stanowiskach, 
 • obowiązków pracodawcy i pracownika mając na uwadze przepisy BHP i PPOŻ, 
 • oceniania zagrożenia i ryzyka w pracy, 
 • zabezpieczenia siebie i innych w razie przypadków zagrożenia, 
 • reagowanie podczas kryzysowych sytuacji, 
 • udzielanie pierwszej pomocy sobie i współpracownikom, 
 • poznanie zasad oznakowania i prowadzenia ewakuacji, 
 • zaznajomienie z procedurami alarmowymi, 
 • oszacowanie potencjalnych zagrożeń pożarowych i ich zażegnanie, 
 • obsługiwanie gaśnic, 
 • stosowanie bezpośrednich środków ochrony. 

Inne kursy w naszej ofercie 

 • Derechos UDT/TDT/WDT, 
 • Derechos TDT, 
 • UNO: uso, riesgos y poderes de la TDT, 
 • Mantenedor de equipos UDT, 
 • mantenedor de plataformas aéreas de trabajo, 
 • operador de plataforma de mástil, 
 • operador de plataformas móviles, 
 • operador de plataformas suspendidas de acceso, 
 • operador de plataformas aéreas de trabajo, 
 • operador de cargadora telescópica, 
 • operador de montacargas, 
 • operador de grúa, 
 • funcionamiento y mantenimiento de los equipos de carga y descarga, 
 • operator żurawi, 
 • operador de plataformas elevadoras de tijera, 
 • operador de plataformas móviles, 
 • funcionamiento de los equipos a presión, 
 • Formación UDT, 
 • mantenimiento de equipos de manipulación de materiales, 
 • mantenedor de equipos para discapacitados, 
 • operador de maquinaria de construcción, 
 • operador de carretillas elevadoras, 
 • operador de plataformas móviles, 
 • instalador de bridas.

Preguntas y respuestas

Czy szkolenia BHP i PPOŻ należy aktualizować?

Tak, szkolenia muszą być regularnie odnawiane. Szkolenia wstępne co rok, a szkolenia okresowe co sześć miesięcy.

Kto zobligowany jest do przeprowadzania szkoleń BHP i PPOŻ?

Obowiązek szkolenia pracowników w zakresie BHP i PPOŻ przypada na pracodawców, którzy często korzystają z usług Ośrodków szkoleniowych.