Zapraszamy na kurs diagnosty samochodowego do naszego Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON. Na stanowisko diagnosta samochodowy kurs składa się z dwóch części – szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego.

Diagnosta samochodowy: kurs podstawowy – to kurs ogólnie poruszający tematykę badań technicznych pojazdów. Szkolenie specjalistyczne obejmuje zagadnienia takie jak badania techniczne pojazdów ADR – przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, badania techniczne autobusów oraz pojazdów o dopuszczalnej prędkości 100 km/h na drogach ekspresowych i autostradach, badania techniczne pojazdów zasilanych gazem, a także badania techniczne tych pojazdów, które są zarejestrowane pierwszy raz za granicą, skierowane do kontroli przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego, pojazdów SAM oraz pojazdów, w których przeprowadzono zmiany konstrukcyjne.

Diagnosta samochodowy – wymagania

Aby zapisać się na szkolenie, diagnosta samochodowy musi spełnić jedno z czterech następujących wymagań:

  • wyższe wykształcenie techniczne w specjalności samoch. oraz udokumentowane 2 lata praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  • średnie wykształcenie techniczne w specjalności samoch. oraz udokumentowane 4 lata praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  • wyższe wykształcenie techniczne o innej niż samoch. specjalności oraz udokumentowane 4 lata praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  • średnie wykształcenie techniczne o innej niż samoch. specjalności oraz udokumentowane 8 lat praktyki w zakładzie naprawy pojazdów bądź stacji obsługi pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów

Examen

Pozytywne zaliczenie egzaminu jest warunkiem uzyskania uprawnienia. Diagnosta samochodowy musi zakończyć wszystkie części kursu, by przystąpić do egzaminu. Egzamin jest państwowy i odbywa się przed Transportowym Dozorem Technicznym.

Derechos

Na stanowisko diagnosta samochodowy wymagania obejmują głownie uzyskanie niezębnych uprawnień oraz praktykę i wykształcenie.

Prowadzimy kurs diagnosty samochodowego w naszej siedzibie lub możemy zorganizować go dla Państwa w dowolnym wyznaczonym miejscu. Zapraszamy!