Do obsługi urządzeń UNO – nalewaków służących do nalewania substancji niebezpiecznych, w tym paliw, a także do ich rozładunku, potrzeba odbyć Curso UNO TDT i uzyskać stosowne do tego celu uprawnienia. Podczas kursów przekazywane są wszystkie kluczowe informacje na temat procedur bezpieczeństwa, typów i zagrożeń wywoływanych przez ładunki zgodnie z konwencją ADR, a także obowiązki na stanowisku operatora urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników.Osoba, która ma realizować czynności tego rodzaju, jest zobowiązana do:

  • uzyskania kompetencji potwierdzonych uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego – uprawnień do obsługi nalewaków
  • posiadania wiedzy dotyczącej urządzeń stosowanych na stanowisku pracy oraz ich parametrów technicznych
  • znajomości dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej
  • znajomości czynności teoretycznych przy napełnianiu i opróżnianiu zbiorników
  • przygotowania odpowiedniego, bezpiecznego miejsca pracy
  • przy pracy do prawidłowego napełniania i opróżniania zbiornika zgodnie z zasadami i wymogami
  • monitorowania stale wskaźników pomiarowych i kontrolnych
  • znajomości czynności w przypadku pożarów, awarii lub innych wypadków
  • znajomości zasad pierwszej pomocy przedmedycznej

Operator UNO powinien pamiętać, że w pracach wykorzystuje się różnego rodzaju nalewaki i zbiorniki, dlatego przed przystąpieniem do czynności należy zapoznać się z ich dokumentacją oraz parametrami technicznymi, na przykład maksymalnego stanu napełnienia.

Wszystkie umiejętności oraz niezbędną wiedzę przyszły operator uzyskuje podczas kursu na nalewaki. Zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień jest wydawane bezterminowo, ale operator powinien pamiętać o tym, aby w razie potrzeby się doszkalać. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy jest podstawowe, dlatego jako operator trzeba pamiętać o wszystkich procedurach postępowania w przypadku niebezpiecznych materiałów jak paliwa.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych w Centro de Desarrollo de Personal de ERGON!