Podestami ruchomymi nazywane są urządzenia wykorzystywane w transporcie bliskim. Mają one za zadanie przemieszczanie stanowiska pracy wraz z osobami, a także z używanym przez nie wyposażeniem. Plataformas móviles używane są głównie na placach budów, a także w pracach montażowych i demontażowych.

Wyróżniamy następujące rodzaje podestów ruchomych:

  • wolnobieżne – posiadają one własny napęd
  • przewoźne – zamontowane na przyczepach
  • samojezdne – zamontowane na podwoziach samochodowych
  • wózki jezdniowe – najczęściej jako ładowarki teleskopowe z koszem

Najczęściej stosowane rodzaje podestów wolnobieżnych to:

  • przegubowe
  • nożycowe
  • teleskopowe

Zależnie od wybranego rodzaju podestu jego budowa jest nieco inna, niemniej jednak posiadają one podobne główne elementy. Poniżej prezentujemy wykaz tych elementów.

Platforma robocza – stosowana jako stanowisko pracy i dla bezpieczeństwa ogrodzona barierkami, umieszczona jest na wysięgniku lub mechanizmie unoszącym. Na platformie umieszcza się także mechanizm sterujący.

Mechanizm unoszący, główny wysięgnik, osie rozsuwane, teleskop – są to elementy, które łączą platformę roboczą z dolnym panelem sterowania urządzenia, mogą być one regulowane na wybranym odcinku, aby możliwa była praca na wysokości.

Wieża obrotowa – niektóre rodzaje urządzeń są wyposażone w wieże obrotowe. Ich głównym zadaniem jest zmiana położenia stanowiska pracy pod kątem, bez konieczności obracania całego urządzenia.

Dolny panel sterowania – tą nazwą określa się podstawę urządzenia. Zależnie od wybranego jej rodzaju może być zamontowana na przyczepie, na podwoziu samochodowym, może być także wyposażona we własny napęd. Na dolnym panelu znajdują się także podpory stabilizujące.

Podpory stabilizujące – służą do wypoziomowania urządzenia na nierównym podłożu i zapobiegają jego nadmiernemu przechylaniu się, zapobiegając wypadkom przy pracy.

Dokładne informacje dotyczące rodzajów oraz budowy podestów ruchomych otrzymać można podczas kursu obsługi tego rodzaju urządzeń. Wiedza ta wymagana jest do podejścia do egzaminu na Derechos de la UDT.