Welder with plasma torch

In today's labor market, a skilled worker is worth a lot to an employer. Therefore, if someone is looking for changes in their professional life and would like to find a better paid or more stable job, it may be a good idea to take a course expanding professional competences with additional permits.

A welder's course is a very attractive choice in such situations. It provides the appropriate permits, which provide the graduates of the course with the opportunity to work in a well-paid and still desirable on the market profession of a welder.

Why a welder's course?

Pozwolenia spawacza, nazywane również potocznie uprawnieniami sepowskimi, pozawalają na wykonywanie szeregu prac z zakresu cięcia oraz spawania metali przy użyciu różnych palników oraz spawarek. Dzięki nim można wykonywać cięcie gazowe czy welding plazmowe. Posiadający kwalifikacje spawacza mogą przeprowadzać konserwacje urządzeń  spawalniczych i szkolenie zapewni każdemu potrzebną wiedzę niezbędną do pracy z narzędziami takimi jak palniki acetylenowo—tlenowe lub plazmowe w bezpieczny oraz sprawny sposób.

What types of burners?

Anyone who completes the welder's course in the company ERGON gains authorization to operate a set of various welding machines and burners. They differ from each other not only in power and properties, but also in the work for which they are used. The two most popular types of burners and welding machines, the graduates of our courses are licensed to use are:

Oxy-acetylene torchIt operates on the basis of a mixture of technical gas (acetylene) with oxygen. The gas heats up very quickly and ignites the sheet metal to the ignition temperature. During operation with such a burner, the metal particles burned in the process are thrown from the sheet by a stream of air under high pressure.The temperature that acetylene can reach during welding is ensured by quick welding. The torch also has a very high power, which is helpful when welding or cutting thick plates that could be problematic for other types of torches.

Additionally, when using this torch, a lot of by-products such as smoke or spatter are generated, therefore oxy-acetylene torches are not suitable for working on smaller or thinner surfaces.

Plasma torchTools of this type use the so-called The fourth state of matter, the plasma. When heated to an appropriate temperature, the plasma takes on the consistency of a flammable gas, which additionally has an electric charge. An electric arc is then created in the welder, which allows you to cut or weld the sheet.Plasma torches have many advantages. The main factor is efficiency - plasma torches can heat up very quickly to the temperature needed for welding works.

The electric arc from the plasma torch ensures precision which allows for precise welding and cutting of sheet metal.

The noise and smoke that arise when working with a plasma torch cause that working with a welder or plasma torch in closed rooms may be hazardous to health.

 

Who can take part in the training?

Worker welding with an oxy-acetylene torchPeople willing to expand their professional competences with a permit to perform the profession of a welder at OSO do not have to meet any special conditions. The only requirements that our company places on potential buyers are:

  • At least 18 years old
  • Education at least basic
  • There are no medical contraindications for making a welder's feint

As you can see, you do not have to meet any excessive requirements to undergo training as a welder at ERGON. This makes it an ideal choice for people willing to expand their professional competences and increase their earnings.

What does the training at ERGON look like?

Vocational training offered by ERGON consists of a theoretical and practical part. After completing the training, participants must take an exam in order to obtain a certificate.

In the theoretical part, participants will take part in a lecture on the safe performance of welding work, technical details of the equipment and how to start and finish work. The remote part can take place over the Internet or on site at our training centers.

During the practical training, participants have the opportunity to practice the knowledge acquired in the theoretical part. Using equipment specially adapted to the welder's course, participants have the opportunity to perform welding work in a controlled and safe environment. This prepares them for the last part of the training.

Całość kończy się egzaminem przed komisją UDT — Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin zawiera część teoretyczną (pisemną) oraz praktyczną. W części teoretycznej kursanci odpowiadają na pytania zamknięte oraz otwarte mające na celu sprawdzić ich wiedzę dotyczącą bezpiecznego wykonywania prac spawalniczych. Następnie zdają oni egzamin praktyczny, polegający na poprawnym wykonaniu przed komisją szeregu prac spawalniczych. Każda osoba, która zaliczy pozytywnie obie części egzaminu w firmie ERGON otrzymuje świadczenia kwalifikacyjne potrzebne do wykonywania zawodu spawacza.