Czym jest montaż połączeń kołnierzowych?

Warto zacząć od tego, czym jest samo połączenie kołnierzowe. Połączenie kołnierzowe składa się z dwóch przeciwległych, współosiowych kołnierzy. Kołnierze te połączone są przynajmniej czterema śrubami, zwykle między nimi jest jeszcze uszczelka. Są one najpopularniejszym sposobem łączeń stosowanym w przemyśle, łączy się nimi choćby odcinki rurociągów czy węże elastyczne. Warto znać tę definicję, by rozumieć o czym mowa i móc dowiedzieć się więcej. Tym, co najważniejsze w instalacjach czy urządzeniach ciśnieniowych jest oczywiście połączenie kołnierzowe, ale istotne jest to, że są to połączenia rozłączne! Planując instalację, należy zwrócić uwagę na dobór połączenia kołnierzowego. Dopiero dobrze dobrane połączenie odpowiada za bezpieczeństwo i długotrwałość eksploatacji. Warto też znać wymagania Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej i się do nich stosować. To właśnie dyrektywa PED określa, że połączenia kołnierzowe koniecznie muszą być montowane przez wykwalifikowane osoby z certyfikatem! Należy o tym pamiętać! Starsze konstrukcje charakteryzują się uszczelnieniami azbestowymi, dziś jest to natomiast nie do pomyślenia, ponieważ azbest jest zakazany! Cechą typową dla nowoczesnych uszczelnień są zupełnie inne parametry pracy, jeśli chodzi o materiały i konstrukcję, stąd konieczne jest wykonywanie stosowanych obliczeń.

Kursant uczący się montować

Z czego są wykonywane dzisiejsze połączenia kołnierzowe? Są wykonywane z wykorzystaniem płaskiej uszczelki, która znajduje się między płaszczyznami przylgowymi!

Taki kołnierz może stanowić integralnie:

  • Fragment uformowany, który jest częścią elementu łączonego
  • Może być luźnym kołnierzem, np. nałożonym na tuleję
  • Albo służyć do przyspawania 

Od jakości połączeń kołnierzowych zależy bezpieczna eksploatacja zbiorników, a także rurociągów. W związku z powyższym, dokładność, profesjonalizm i inne kwalifikacje instalatorów są bardzo istotne. Dzięki tym umiejętnościom można wykonywać trwałe i szczelne połączenia kołnierzowe.

Wiedza i umiejętności to bardzo ważne zalety dobrego montera połączeń kołnierzowych. Nie każdy jednak wie, do czego służą połączenia kołnierzowe. Otóż, są one niezbędne do łączenia armatury, przewodów oraz rur. Wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu, dla przykładu mają zastosowanie w rafineriach naftowych, przemyśle chemicznym, branży spożywczej oraz energetyce.

Aby wykonać montaż oraz demontaż połączenia kołnierzowego z użyciem odpowiednich uszczelek i śrub, należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje.

Garść przydatnych informacji o budowie połączeń kołnierzowych:

Połączenia kołnierzowe to współosiowe, przeciwległe kołnierze, które są połączone przy użyciu czterech (lub większej liczby) śrub.

Zasadnicze elementy to:

  • dwa osiowo-symetryczne kołnierze stalowe,
  • uszczelki,
  • elementy łączące – są to dopasowane do całej konstrukcji odpowiednie śruby z nakrętkami.

Jest do dość ogólny opis konstrukcji.

O szkoleniu

Grafika rur z połączeniami kołnierzowymiTo dzięki szkoleniu zyskuje się certyfikat, poświadczający umiejętności i uprawnienia do wykonywania połączeń kołnierzowych.

Dla kogo jest szkolenie?

Aby zapisać się na szkolenie, należy spełnić następujące wymogi formalne:

  • at least 18 years old
  • minimum basic education

Dlatego, jeśli myślisz o wykonywaniu montażu połączeń kołnierzowych lub jesteś albo chcesz być w personelu nadzorującym i kontrolującym ich montaż, wybierz nasze szkolenie!

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka umiejętności! Podczas zajęć kursanci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie właściwej instalacji oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu.

Co z egzaminem i certyfikatem?

Kursant po zdanym egzaminie uzyska certyfikat montera połączeń kołnierzowych! Ważność takiego uprawnienia wynosi 5 lat, po upływie tego terminu należy odświeżyć swoje uprawnienia. Egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Jak wyżej zostało wspomniane certyfikat uprawnia do montażu połączeń kołnierzowych w Polsce oraz pozostałych krajach UE.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie OSO! Zadzwoń do nas i omów szczegóły!

Requirements:
  • To dzięki szkoleniu zyskuje się certyfikat, po ukończone 18 lat
  • minimum basic education
Forma kursu:Podczas zajęć kursanci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, cały proces nauki kończy się egzaminem.
Certyfikat:Kursant po zdanym egzaminie uzyska certyfikat montera połączeń kołnierzowych!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie , skontaktuj się z nami i omów szczegóły!