technical inspection carried outTransportowy Dozór Techniczny – Jest to instytucja prowadząca nadzór nad urządzeniami:

 • w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej
 • na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których jest nadzór techniczny instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich urządzenia związane bezpośrednio z żeglugą morską, w szczególności urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, zbiorniki (cysterny) i dźwignice
 • towarowych i osobowych kolei linowych oraz wyciągów narciarskich,

Jakie kursy TDT oferujemy w Ośrodku Szkolenia Operatorów ?

Obsługa stacji napełniania zbiorników:

 • autobusów sprężonym gazem ziemnym CNG
 • pojazdów samochodowych gazem (LPG)
 • ciśnieniowych gazem sprężonym i skroplonym

Operator lub konserwator:

 • podestów
 • dźwignic pojazdów kolejowych
 • wózków jezdniowych podnośnikowych
 • cranes 

Urządzenia do manipulacji kontenerami – konserwator przed komisją UDT

or

TDT Układarki do układania torów – konserwator TDT.

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki

Napełnianie cysterny gazem łatwopalnym

W tym kategorie do wyboru:

 • Suspended belt conveyors
 • Ski lifts
 • Pneumatic conveying equipment for bulk materials
 • Heap loaders and feeders
 • Wyładowarki okrętowe i wagonów
 • Railcar tipplers
 • Loaders, including ship loaders
 • Heavers
 1. Wciągarki i wciągniki – konserwator UDT lub TDT.
 • ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – konserwator UDT lub TDT.
 2. Freight lifts – konserwator UDT lub TDT.
 3. Wyciągi statków – konserwator UDT lub TDT.
 4. Żurawie samojezdne oraz przenośne tzw. HDS i przewoźne, żurawie stacjonarne – konserwator UDT lub TDT.

Upoważnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia.

 1. Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych – konserwator TDT.
 2. Żurawie pozostałe – konserwator TDT żurawi innego typu do wyboru kategorie:
 • pokładowe
 • pływające
 • stoczniowe i portowe

Plan szkolenia tematyka:

Tankowanie autobusów przy pomocy CNG i LNG:

 • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
 • Wymagania w zakresie bhp i ppoż
 • Gazy stosowane do napędu silników
 • Właściwości fizykochemiczne:

Skroplony gaz ziemny (LNG), sprężony gaz ziemny (CNG):

 • Parametry pracy silnika napędzanego gazem ziemnym. Przystosowanie silników do zasilania gazem CNG – 3 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń
 • Regulamin pracy stacji
 • Stacje do napełniania pojazdów gazem CNG i LNG. Stacje stałe i ruchome – z czego się składają? W jaki sposób dostarcza się gaz do stacji? – 4 godziny w tym 2 godz. ćwiczeń
 • Kryteria bezpiecznej pracy stacji. Zagrożenia występujące przy pracy na stacji – 2 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń
 • Awaryjne sytuacje na stacji. Co należy zrobić? –4 godziny w tym 2 godz. ćwiczeń

Obsługa nalewaków w praktyce

Wypełnianie zbiorników ciśnieniowych:

 • Zagadnienia organizacyjno-programowe
 • Podstawowe zagadnienia bhp
 • Ogólne wiadomości o własnościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach stosowanych w instalacjach gaśniczych oraz sprzęcie podręcznym
 • Budowa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w pożarnictwie
 • Oznakowanie zbiorników stałych i przenośnych
 • Osprzęt współpracujący ze zbiornikami ciśnieniowymi
 • Techniki napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych-omówienie zasad napełniania. Konsultacje indywidualne.
 • Wykonywanie dozoru technicznego nad zbiornikami przenośnymi- instytucje dozoru technicznego i regulacje prawne

Napełnianie samochodów gazem LPG:

 • Przepisy ppoż i bhp
 • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
 • Właściwości chemiczne i fizyczne gazów
 • Gazy stosowane do napędu pojazdów
 • Budowa zbiorników – 2 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń
 • Osprzęt współpracujący ze zbiornikami –2 godziny w tym 1 godz. ćwiczeń
 • Oznakowanie zbiorników
 • Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne – 7 godzin w tym 1 godz. ćwiczeń

Egzamin TDT jest podzielony na część teoretyczną ( opisową lub test) i praktyczną. Wyniki otrzymamy tego samego dnia. Pomożemy załatwić wszystkie formalności z tym związane. Ważność uprawnień jest przez okres 5 lub 10 lat zależnie od rodzaju urządzenia.

Ile czasu ważne są kwalifikacje TDT na konserwację lub obsługę maszyn uzyskane przed 01.06.2019 ?

Zgodnie z prawem ważne są do 01.01.2024 r.  Jeżeli chcemy przedłużyć uprawnienia (na tą chwilę bezpłatnie) można to zrobić nie później niż do 3 miesięcy przed upływem tego terminu. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek na warunkach opisanych w rozporządzeniu  z dnia 21 maja 2019 r.

Uprawnienia wydane po 01.06.2019 ?

W tym przypadku sprawa ma się inaczej, gdyż w zależności od urządzenia kwalifikacje wydaje się na 5 lub nawet 10 lat – (na legitymacji otrzymywanej po egzaminie kwalifikacyjnym TDT jest dokładna data).  Procedura przedłużenia uprawnień wygląda tak samo jak w poprzedniej sytuacji.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON to jeden z liderów na rynku usług.

Od ponad 15 lat prowadzimy kursy, dzięki którym nabędziesz TDT authorisations na nalewaki cystern i wiele innych. Profesjonalnie podchodzimy do tego co robimy, dlatego masz pewność, że będziesz właściwie przygotowany/a. Posiadamy odpowiednio dostosowane zaplecze sprzętowo – dydaktyczne w zakresie organizowanych zajęć. Serdecznie zapraszamy do kontaktu !