Fire protection, what exactly is it?

Fire regulations are rules formally enshrined in Polish law. They order to undertake actions and measures aimed at securing the workplace against fire. Entrepreneurs should follow the Fire Protection Act of 24 August 1991 when setting the rules in their company. Detailed information can also be found in regulations.

Fire protection is to pursue the objective of protecting life, health, property and the environment from natural disasters, fire or other hazards.

Fire protection can include the following activities:

 • Fire prevention
 • Prevention of natural disasters
 • Provision of both the necessary forces and resources to combat them
 • Conduct of rescue operations

Szkolenie ppoż pracownik zobowiązany jest przejść nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie ustala częstotliwości odbywania takich szkoleń. Teoretycznie wystarczy je więc przeprowadzić raz.

How should fire protection be carried out?

Fire protection is first and foremost about preventing fires. When a fire or other dangerous incident occurs, the aim of fire protection is not only to minimise damage.

Ways of preventing fires and natural disasters

The Fire Protection Act assumes that the main way to prevent fires or natural disasters is to do things to prevent them from happening. These include:

 • Compliance with the prohibitions and orders contained in the Act
 • Controlling the observance of fire regulations

Who in Poland is responsible for fire rescue operations?

The main responsibility for rescue operations within fire protection lies with the state and voluntary fire brigades. These are not the only bodies responsible for fire rescue. In addition to the fire brigade, they are also responsible for

 • Local rescue services
 • Military fire protection units
 • Municipal, township and district fire brigades

Authority responsible for fire protection

In Poland, the Minister of Internal Affairs and Administration is responsible for fire protection. He or she is to provide the forces and resources mentioned above to ensure fire protection.

Fire training

Przeszkolenie przeciwpożarowe możesz przejść w ERGON Centre for Staff Improvement. We provide our customers with training courses that are delivered by specialist instructors. Our courses are offered at affordable prices.

One of the first duties of an employer is to familiarise employees with the company's fire safety rules. According to the Labour Code, the employer must provide his employees with adequate means for fire fighting and evacuation. He must also delegate employees who are responsible for carrying out these activities. The best solution is to take a fire safety course.

W ERGON zrobisz zarówno wstępne jak i okresowe szkolenia przeciwpożarowe oraz BHP. Dzięki kursom z naszej oferty każdy z Twoich pracowników będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy. Każde szkolenie ppoż jest prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Zapewniamy nowoczesne zaplecze oraz bogaty program nauczania. Na naszych szkoleniach zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, która spełni nie tylko wymogi prawne, ale będzie również przydatna w codziennym życiu.

ERGON offer

ERGON Centre

organizuje szkolenia ppoż wstępne, które dedykowane są dla nowo zatrudnionych pracowników. Mają one na celu przede wszystkim zapoznanie ich z przepisami ppoż obowiązującymi na konkretnym stanowisku pracy. Każdy uczestnik zdobędzie także wiedzę, jak zachować się w przypadku wybuchu pożaru.

Oferujemy również szkolenia okresowe z zakresu ppoż. Ich celem jest uzupełnienie zdobytej wcześniej wiedzy oraz jej aktualizacja.

Each fire protection training course consists of two parts - theoretical and practical.

 Kursy oferowane przez ERGON cechują się wysoką jakością kształcenia. Nasz ośrodek posiada kilkunastoletnie doświadczenie i  niezbędną wiedzę, w obszarze realizacji projektów edukacyjnych. W związku z tym, każde szkolenie z zakresu ochrony ppoż oraz także inne kursy dostępne w naszej ofercie są prowadzone w oparciu o aktualne przepisy prawa. Odbywają się one pod okiem instruktorów, którzy podczas zajęć wykorzystują aktywizujące metody kształcenia.

Topics covered during training

Tematyka kursów jest dopasowywana indywidualnie do potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy. Dostosowanie programu do specyfiki działania danej organizacjii wpływa na stopień realizacji celów kształcenia. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające fakt przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Our courses include:

 • Information about fire hazards that may occur at our workplace
 • Discussion of the company's fire safety instructions
 • Information on where fire equipment should be located
 • Principles of fire and evacuation signposting
 • Evacuation
 • Procedury alarmoweZasady używania sprzętów gaśniczych
 • First aid

In which cities is ERGON located?

You can sign up for fire protection training in several cities. You can choose from: Warsaw, Katowice, Krakow and Bielsko-Biała. Classes are conducted cyclically in accordance with the schedule available on our website.

For organised groups we offer closed fire training for employees, which we can organise not only in one of our centres, but also throughout Poland. We are able to travel to the place agreed upon with the customer.

Cost of services

         The price of services depends on the number of participants in a given class. In case of large groups, we provide attractive discounts and allow for price negotiations. In order to start cooperation, please send us your enquiry via the form available on the website.