They define qualifications in the sphere of operating and maintaining equipment (e.g. cranes and mobile platforms). They are standardised by Office of Technical Inspection(UDT) na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku.  

Dzięki nim nabędziemy certyfikat potrzebny do wykonywania zawodów takich jak: 

 • pracownik obsługi dźwigu, dźwignic oraz ich konserwator; 
 • operator i serwisant wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. 

Jakie urządzenia podlegają UDT ? 

Mobile platforms

A detailed list can be found in the Decree of the Council of Ministers of 7.12.2012. 

Key equipment requiring technical supervision: 

 1. Machinery for moving loads or people with limited reach: 
 • Żurawie; 
 • Suwnice; 
 • Wciągarki i wciągniki; 
 • Układnice; 
 • Dźwigniki; 
 • Freight lifts
 • Podesty ruchome; 
 • Wyciągi statków; 
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych; 
 • Schody i chodniki ruchome; 
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia; 
 1. Urządzenia ciśnieniowe: 
 • Kotły parowe; 
 • Szybkowary ciśnieniowe; 
 • Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3; 
 • Zbiorniki na gaz skroplony; 
 • Cysterny; 
 • Rurociągi; 
 1. Maszyny załadowcze, 
 1. Koleje liniowe, 
 1. Układnice. 

Jakie obowiązki ma UDT ?  

Controls the competence on the basis of the Act of 21.12.2000 on technical supervision and the Ordinance of the Minister of Entrepreneurship and Technology of 21 May 2019 on the manner and procedure for verifying the qualifications required for the operation and maintenance of technical devices and the manner and procedure for extending the period of validity of qualification certificates. 

Where does it recognise qualifications? 

As can be read in the Regulation of the Prime Minister of 9 December 2008 on the assignment of activities with ISIC or NICE codes to the Polish Classification of Activities, resulting from Annex IV to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, in the field of: 

 • produkcji: urządzeń dźwigowych, chwytaków, grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; 
 • konstrukcji metalowych i ich części, rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali; 
 • kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali. 

What is the procedure like in practice? 

Learning to drive a forklift truck

Procedurę rozpoczyna się od złożenia wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji – wzór można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek należy złożyć w języku polskim. Opłata wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Ważny komunikat dla wyjeżdżających za granicę

As of 1 January 2021, qualifications obtained in the UK are no longer EU qualifications. Which means that from 2021 they will not be recognised elsewhere. Certificates issued in Poland are valid within the territory of the Republic of Poland, as well as within the European Union, the Swiss Confederation and the member states of the European Free Trade Agreement, Directive 2005/36/EC of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications applies. Outside Poland, the national regulations of the country concerned apply, so it is advisable to seek detailed advice from the contact points.