Transport materiałów niebezpiecznych musi następować według wyznaczonych kryteriów w przepisach prawa. Osoby realizujące tego rodzaju prace zobowiązane są do posiadania specjalnych uprawnień, które otrzymuje się, biorąc udział w kursach ADR. Nad prawidłowością procesów związanych z transportem materiałów niebezpiecznych czuwają doradcy DGSA zatrudniani przez firmy.Obowiązek prowadzenia wewnętrznego nadzoru dotyczącego czynności przewozowych oraz innego rodzaju czynności związanych z manipulacją materiałami niebezpiecznymi, w tym załadunkiem i rozładunkiem, jest określony w przepisach ADR (załącznik A, dział 1.8.3 oraz w art. 21 Ustawy z dnia 28 października 2002 r. przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.)).

Przedsiębiorca musi zrealizować ten obowiązek, czyli zatrudnienia doradcy DGSA w przypadku, gdy zobowiązują go do tego przepisy prawa. Przepisy Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych stanowią, że firmy i inne podmioty realizujące prace tego rodzaju lub też prace związane z transportem, czyli załadunek i rozładunek, muszą prowadzić nadzór wewnętrzny i są zobowiązane do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Muszą zrobić to na swój koszt. W zakładzie pracy powinien być zatrudniony przynajmniej jeden doradca DGSA zależnie od potrzeb.

Przepisy nie dotyczą tych przedsiębiorców oraz tych podmiotów, które realizują przewóz towarów niebezpiecznych oraz załadunek i rozładunek w przypadku, gdy umowa ADR nie wymaga oznakowania pojazdu (wykorzystuje się tablice pomarańczowe) – dotyczy to niewielkich ilości towarów niebezpiecznych w mniejszych ilościach.

W przypadku braku wyznaczenia doradcy DGSA przedsiębiorstwo czy podmiot zajmujące się obrotem materiałami niebezpiecznymi narażają się na karę w wysokości 5 tysięcy złotych. Przepisy ADR wskazują, że kary mogą się sumować, dlatego ich ogólna kwota może być wyższa, na przykład w przypadku wykrycia, że pracownicy zajmujący się manipulacją i transportem ładunków niebezpiecznych nie posiadają do tego stosownych uprawnień.

Na skróty:

  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Organizacja szkoleń zamkniętych
  • Umiejętności operatora urządzeń UNO
  • Procedury bezpieczeństwa przy napełnianiu i opróżnianiu zbiorników paliw
  • Przepisy – Diagnosta Samochodowy